Nasza misja

Misją Fundacji jest aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy rozwoju przedsiębiorczości naszego regionu dla lepszej jakości życia naszych mieszkańców.

Budujmy lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci

 

Group of workers people. Isolated on white background

 

Celem Fundacji jest:

 

– poprawa jakości życia mieszkańców powiatu ryckiego i okolicznych gmin,

– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjnej gospodarki oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin objętych działaniem Fundacji,

– wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

– ograniczenie bezrobocia, poprawa warunków pracy i rozwój kapitału ludzkiego,

– uczestnictwo w tworzeniu i realizacji projektów zatrudnienia, awansu zawodowego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, aktywizacji oraz integracji ze społeczeństwem,

– wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz bezpośrednie wspieranie rozwoju istniejących już przedsiębiorstw,

– popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, wprowadzania innowacji i transferu technologii,

– działania na rzecz turystyki promocja obszarów wiejskich,

– mobilizowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w przestrzeni publicznej,

– upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością mieszkańców i praktykach dobrego zarządzania,

– ochrona praw przedsiębiorców, osób już pracujących i ich rodzin,

– ochrona zdrowia i środowiska naturalnego.

 


 

Struktura organizacyjna:

Prezes Fundacji

Maciej Lorenc

vice Prezes Fundacji

Tadeusz Pudło

Członkowie Zarządu Fundacji

Adam Kałaska, Adam Majchrzak, Paweł Ostrzyżek, Leszek Smolarek, Jacek Szymański